USŁUGI >
Wsparcie projektów i usługi inżynierskie

Zgodnie z naszą strategią staramy się udzielać naszym klientom wskazówek w celu określenia i wybrania produktów i rozwiązań najbardziej odpowiednich do konkretnego zastosowania. W przypadku projektów wymagających dostosowania naszych standardowych platform produktowych lub zaprojektowania i dostawy kompletnych, zintegrowanych systemów wysokiego napięcia nasi klienci mogą liczyć na to, iż dedykowane zespoły specjalistów Sécheron zajmą się ich potrzebami i udzielą koniecznego wsparcia na każdym etapie realizacji projektu.

Indywidualizacja i zarządzanie projektami

Usługi inżynierskie

Dokumentacja

Customization and project management in Secheron meeting room
Engeneering service test in Secheron test laboratory
Delivered documentation of Secheron product

Skuteczne zespoły, w tym Kierownicy Projektów oraz Specjaliści Techniczni, wspierają naszych klientów w realizacji projektów i pomagają im wybrać najodpowiedniejsze rozwiązania spośród naszych standardowych platform produktowych, bądź też proponują produkty niestandardowe i kompletne, zintegrowane rozwiązania dobrane do konkretnych zastosowań.

Firma Sécheron wypracowała unikalne kluczowe kompetencje w obszarze naszej działalności, dzięki którym możemy zaoferować naszym klientom usługi inżynierskie wysokiej jakości w celu wsparcia realizowanych przez nich projektów.
Narzędzie do komputerowego wspomagania analiz inżynierskich (CAE) umożliwia naszym ekspertom analizowanie, przeprowadzanie symulacji oraz optymalizowanie projektowanych przez nas produktów i rozwiązań, ograniczając jednocześnie jakiekolwiek zagrożenia w zakresie technicznym i skracając czas potrzebny na opracowanie oraz testowanie produktów.
Nasze przyzakładowe laboratoria badawcze oraz środki umożliwiają szybkie przeprowadzanie pomiarów przyrostu temperatury, prób dielektrycznych, prób wytrzymałości mechanicznej, badań w zakresie rozłączania obciążeń (ograniczonych), badań drgań i uderzeń oraz prób klimatycznych, podczas gdy pozostałe badania mogą być przeprowadzane na zewnątrz z udziałem naszych specjalistów technicznych.

Obecnie na poszczególnych etapach realizacji projektu wymagane jest dostarczanie bardziej zróżnicowanej oraz merytorycznej dokumentacji. Stanowi to także kluczową kwestię dla naszych klientów.
Nasz zespół specjalistów w sprawny sposób przygotowuje oraz dostarcza klientom szczegółową dokumentację techniczno-ruchową,--SEE_MORE-- analizy RAMS, wykazy materiałów, świadectwa prób typu, certyfikaty ochrony przeciwpożarowej i przeciwdymowej, symulacje strukturalne, jeśli jest to wymagane, a także wiele innych przydatnych dokumentów.