Produkty >
Odłączniki

Sécheron oferuje szeroki wybór różnego typu łączników średniego i wysokiego napięcia spełniających funkcje bezpieczeństwa, takie jak izolacja obwodów (odłącznik), wybór obwodu (przełącznik) bądź uziemienie obwodów (uziemnik). Takie urządzenia są powszechnie używane w branży kolejowej, zarówno w przypadku taboru kolejowego (instalacja zewnętrzna na dachu pojazdu), przedziałów wysokiego napięcia (instalacja wnętrzowa), jak i instalacji stacjonarnych. Zaprojektowane na napięcie znamionowe 900 V AC/DC, 1800 V AC/DC, 3600 V AC/DC lub 15 kV AC i 25 kV AC, wszystkie te łączniki oferowane są w różnorakich wariantach i opcjach i można je dostosować do konkretnych zastosowań.