O nas >
Kodeks postępowania

SECHERON HASLER GROUP kodeks postępowania

W niniejszym dokumencie przedstawiono podstawowe zasady postępowania obowiązujące każdego pracownika Grupy Sécheron Hasler Group. Kodeks postępowania umożliwia nam odnoszenie sukcesów i gwarantuje trwały rozwój Grupy.

 • Zgodność z prawem
  • Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać prawa i systemu prawnego w każdym kraju, w którym jesteśmy obecni i prowadzimy interesy.
 • Poszanowanie pracowników
  • Nasza Grupa dba o poszanowanie godności osobistej, prywatności i praw każdego człowieka.
  • SECHERON HASLER GROUP nie akceptuje żadnych form dyskryminacji bądź różnego traktowania w naszej organizacji ze względu na rasę, narodowość, kolor skóry, tożsamość płciową, poglądy polityczne, religijne lub inne przekonania, płeć albo wiek.
  • Gwarantujemy wszystkim osobom równouprawnienie płci pod względem wynagrodzenia, obowiązków, możliwości awansu, rozwoju kariery itp.
  • W celu zapewnienia dobrej atmosfery w pracy relacje pomiędzy pracownikami muszą być oparte na wzajemnym szacunku, szczerości i otwartości.
 • Dobre imię SECHERON HASLER GROUP
  • Poszanowanie zasad etyki biznesowej jest kluczowe dla utrzymania dobrego imienia naszej firmy na świecie. Reputacja naszej firmy jest naszym najcenniejszym zasobem. 
  • Dobre imię naszej Grupy zależy od naszych działań oraz zachowania się i prezencji każdego z pracowników firmy.
  • Każdy pracownik powinien dbać o dobre imię SECHERON HASLER GROUP.
 • Uczciwa konkurencja
  • Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać zasad uczciwej konkurencji.
  • Pracownik nie może w sposób bezpośredni ani pośredni oferować, obiecywać, gwarantować ani zatwierdzać dostarczenia pieniędzy ani żadnej wartościowej rzeczy jakimkolwiek osobom w ramach pełnienia czynności zawodowych, mając na celu czerpanie nienależnej korzyści.
  • Pracownicy nie mogą prowadzić analizy konkurencyjności z wykorzystaniem szpiegostwa przemysłowego, łapówek, kradzieży, podsłuchów, zabronione jest również świadome przekazywanie nieprawdziwych informacji o konkurencji bądź konkurencyjnych produktach czy usługach.
 • Relacje z klientami
  • Wszyscy pracownicy zobligowani są do dbania o relacje z klientami w trakcie pełnienia codziennych obowiązków zawodowych. Aby zapewnić trwały rozwój, każda sytuacja komunikacji z klientem powinna mieć optymalny poziom jakości.   
 • Ochrona środowiska
  • Ochrona środowiska i zasobów naturalnych to kwestia priorytetowa dla naszej firmy. Poprzez dobry przykład kierownictwa i zaangażowanie pracowników Grupa SECHERON HASLER GROUP dąży do prowadzenia działalności w sposób bezpieczny dla środowiska i stale poprawia swoje wyniki w tym zakresie.
  • Wszyscy pracownicy zobowiązani są wspierania tych celów poprzez odpowiednie postępowanie.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy jest niezwykle ważna dla Grupy SECHERON HASLER GROUP. Podejmujemy stosowne działania w celu zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym.
  • Wszyscy pracownicy muszą pomagać Grupie w staraniach o zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy, w którym nie występują wypadki.
 • Skargi
  • W przypadku zaobserwowania lub otrzymania informacji o jakimkolwiek przypadku postępowania niezgodnego z prawem lub naruszenia niniejszych wytycznych pracownicy, klienci i dostawcy mogą wysłać wiadomość pod adres complaints@secheron.com lub complaints@haslerrail.com.
  • Jeśli pracownik chce porozmawiać o osobistych problemach, ma możliwość skontaktowania się z osobą odpowiedzialną w dziale HR lub komitetem pracowniczym.

 

SECHERON HASLER GROUP
 

Dr. Martin Balters

CEO Sécheron SAl