O nas >
Kodeks postępowania

SECHERON HASLER GROUP kodeks postępowania

W niniejszym dokumencie przedstawiono podstawowe zasady postępowania obowiązujące każdego pracownika Grupy Sécheron Hasler Group. Kodeks postępowania umożliwia nam odnoszenie sukcesów i gwarantuje trwały rozwój Grupy.

COC-Logo Sécheron

This document provides the fundamental principles of code of conduct for each employee of Secheron Hasler Group
to maintain successful activities and durable development of our group.

 

                     Please download it to see what's important for us!

SECHERON HASLER GROUP
Dr. Martin Balters

CEO Sécheron SAI