O nas >
Jakość, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo

Naszą misją jest rozwijanie, produkowanie, wprowadzanie do sprzedaży i serwisowanie konkurencyjnych i niezawodnych rozwiązań z zakresu elektroniki i elektromechaniki dla branży kolejowej (takich jak podzespoły trakcyjne i podstacje trakcyjne prądu stałego), które spełniają najwyższe standardy jakości, niezawodności, wydajności, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i szybkości realizacji dostaw.

Swoje cele definiujemy w kategoriach jakości, bezpieczeństwa, ochrony i poszanowania środowiska, dzieląc je na cele krótko-, średnio- i długoterminowe, zgodnie z naszym zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia i rozwoju. Do przydzielania wymaganych zasobów i wdrażania celów wykorzystujemy nasz Program Zapewnienia Jakości, BHP i Ochrony Środowiska.

Podstawą systemu zarządzania w firmie Sécheron są normy IRIS 02 i ISO 9001:2008, ISO 140001:2004 i OHSAS 18001:2007, a także ISO 17025.

   
Process network
 
Company_Policy
 
Company’s policy

Jakość

środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo

Test and quality control at Sécheron
How Sécheron cares about Environment, Health & Safety

Kluczowym zasobem dla marki SECHERON SA jest jakość. Jedną z naszych głównych misji jest przyczynianie się do wydajności, efektywności i bezpieczeństwa transportu kolejowego na świecie poprzez projektowanie, produkowanie i dostarczanie naszym klientom w pełni przetestowanych, wysoce niezawodnych produktów i rozwiązań.

Nasza wizja jakości oparta jest na następujących zasadach:--SEE_MORE--

  • W centrum naszej działalności znajduje się klienci, a nasz sukces uzależniony jest od naszych zdolności i skuteczności przewidywania oraz zaspokajania ich potrzeb
  • Zarządzanie jakością i rygorystyczne stosowanie procedur roboczych stanowią nieodłączną część naszych produktów i procesów na wszystkich etapach rozwoju oraz produkcji
  • Każdy produkt opuszczający nasze zakłady jest testowany i spełnia bądź przekracza wymagania naszych klientów w zakresie jakości, jednocześnie gwarantując poszanowanie środowiska naturalnego
  • Naszym celem jest ciągłe zwiększanie wartości dodanej naszych produktów i rozwiązań, przez co nieustannie i konsekwentnie dążymy do wprowadzania innowacji technologicznych.
  • Naszych współpracowników zachęcamy do przejawiania inicjatywy i poczucia odpowiedzialności, doceniając ich działania w tym zakresie i ciągle doskonaląc ich kwalifikacje na drodze kształcenia ustawicznego

Firma SECHERON SA uzyskała certyfikację zgodnie z normami IRIS 02 i ISO 9001:2008, a także EN 15085-2 w zakresie wykonywania prac spawalniczych.

SECHERON SA has set up an efficient system to manage Environment, Health & Safety(EHS) issues, in order to guarantee the company’s employees, as well as all external third parties involved at any stage in our business, the control of its impact on the environment and a protection against professional accidents and diseases.--SEE_MORE--

The EHS system is applicable to all SECHERON SA’ activities including, R&D, supply chain, production, maintenance, packing, shipping, after-sales service, and so on.

The EHS system is based on standards ISO 140001:2004 & OHSAS18001:2007, as well as on legal basis and regulations in force, and has been allocated a budget as well as human and material resources necessary to its operation.

IRIS certificate

ISO 9001 certificate

Welding certificate

ISO 17025 certificate

  

ISO 14001 & 18001 certificate